24 Wonen
Image default
Woningen

Hoe schadelijk is asbest voor je?

Asbest is een natuurlijke minerale vezel dat bekend staat om zijn weerstand tegen hitte, vuur en chemische schade. Het materiaal werd vanwege deze eigenschappen massaal gebruikt in diverse bouwmaterialen en industriële toepassingen. Door de vezelachtige structuur kon asbest gemakkelijk verwerkt worden in producten die isolatie of brandbescherming vereisten.

De geschiedenis van asbestgebruik

Asbest werd al gebruikt door de oude Grieken en Romeinen, maar het massale gebruik begon tijdens de industriële revolutie. In Nederland en veel andere landen werd asbest in de 20e eeuw op grote schaal gebruikt. Bijvoorbeeld in bouwmaterialen zoals cement, dakbedekking en vloertegels. Echter tegen het einde van de 20e eeuw kwamen de schadelijke gezondheidseffecten van asbest aan het licht. Dat leidde tot strenge regelgeving en uiteindelijk een verbod op het gebruik ervan.

Gezondheidsrisico’s van Asbest

Wanneer asbestvezels worden ingeademd, kunnen ze zich diep in de longen nestelen en over tijd weefselschade veroorzaken. Dit kan leiden tot asbestose, een ernstige longziekte die wordt gekenmerkt door littekenvorming in het longweefsel. Daardoor wordt de ademhalingsfunctie sterk beperkt. Asbestose ontwikkelt zich meestal na vele jaren van blootstelling en kan leiden tot chronische ademhalingsproblemen en een verminderde levenskwaliteit.

Eén van de meest gevreesde gezondheidsrisico’s van asbest is mesothelioom. Dat is een zeldzame vorm van kanker die de dunne bekleding rond de organen aantast. Mesothelioom is direct gerelateerd aan asbestblootstelling en kan decennia na blootstelling ontstaan. Asbest wordt ook in verband gebracht met andere vormen van kanker zoals longkanker en larynxkanker.

Overige gezondheidsproblemen

Naast longziekten en kanker kan blootstelling aan asbest ook leiden tot andere gezondheidsproblemen. Pleurale plaques (verdikking van de membranen rond de longen) kunnen zich vormen. Hoewel ze vaak niet direct symptomen veroorzaken, kunnen ze een indicator zijn van significante blootstelling aan asbest. Pleuritis (een ontsteking van de pleurale lagen) en diffuse pleurale verdikking zijn andere mogelijke gezondheidsproblemen gerelateerd aan asbest.

Asbest in het huis

In veel oudere huizen gebouwd voor het asbestverbod in 1993 kan asbest nog steeds aanwezig zijn. Het is vaak verwerkt in materialen zoals dakbedekking, vloertegels, raambekleding, isolatiematerialen en rondom oude verwarmingsbuizen. Omdat deze materialen met de tijd kunnen degraderen is het belangrijk om bewust te zijn van de mogelijke aanwezigheid van asbest. Vooral tijdens renovaties of sloopwerkzaamheden.

Asbestvezels zijn pas gevaarlijk wanneer ze in de lucht komen en ingeademd kunnen worden. Dit risico ontstaat vooral tijdens verbouwingen of na schade aan asbesthoudende materialen. Zonder de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen de vezels zich verspreiden in de woning en een gezondheidsrisico vormen voor de bewoners. Daarom kun je een offerte asbestattest opvragen om zeker te weten wat en hoe er speelt.

Wetgeving

Het gebruik van asbest is in Nederland sinds 1993 verboden. De overheid heeft strikte richtlijnen opgesteld voor de omgang met en verwijdering van asbest. Vooral in oudere gebouwen. Eigenaren van gebouwen zijn vaak wettelijk verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Dat voordat er renovatie- of sloopwerkzaamheden plaatsvinden.

De verwijdering van asbest moet altijd worden uitgevoerd door erkende en gespecialiseerde asbestverwijderingsbedrijven. Deze bedrijven zijn getraind in het veilig verwijderen van asbest. En in het beperken van de verspreiding van asbestvezels tijdens het proces. Zelf asbest verwijderen wordt sterk afgeraden en is in veel gevallen zelfs illegaal.

Preventie en bewustzijn

Het belangrijkste aspect van asbestpreventie is het vermijden van verstoring van asbesthoudende materialen. Als je vermoedt dat er asbest in je huis is, is het raadzaam om een professional in te schakelen. Indien asbest aanwezig is, zal een gespecialiseerd bedrijf maatregelen moeten nemen om de vezels veilig te verwijderen of te beheren.

Regelmatige inspectie van oudere bouwmaterialen en het bewust zijn van mogelijke asbesthoudende materialen kan helpen blootstelling te voorkomen. Educatie over asbest en de risico’s ervan is belangrijk voor huiseigenaren, werknemers in de bouw en professionals in de vastgoedbeheer.

Nu weet je hoe schadelijk asbest voor je is. Ook weet je wat er allemaal mag en kan met asbest en ken je andere informatie over asbest. Wij hopen je zo voldoende geïnformeerd te hebben.